'' ORDER BY name ASC "; $rezultatai=mysql_query($sql,$db1); $page_h1="Par valstīm"; $page_title="Informācija par valstīm | Izvēlēties valsti"; $page_keywords="Par valstīm, valstas, par, par, par valasti, izvēlēties"; $page_description="Informācija par valstīm: Vispārējā informācija, pilsētas un kurorti, valūta, svētki, klimats"; $page_footer=$page_h1; $short_desc=$page_description; } $top_links_arr[0] = array($page_h1,"",''); ?>